Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Hier bent u:

Jaarverslagen en documenten

ANBI/RSIN nummer: 8084.48.456

Over onderwijsbeleid gesproken..

Via onderstaande links kunt u onze publicaties downloaden. De jaarverslagen geven een duidelijk beeld van de keuzes die we maken en hoe we voortdurend werken aan ons aanbod van kwaliteitsonderwijs in het noorden.

Jaarverslag incl. jaarrekening 2018 - Schoolbestuur Lauwers en Eems
Jaarverslag incl. jaarrekening 2018 - NBS De Sterren

Jaarverslag incl. jaarrekening 2017 - Schoolbestuur Lauwers en Eems
Jaarverslag incl. jaarrekening 2017 - NBS De Sterren

Statuten Schoolbestuur Lauwers en Eems

Klokkenluidersregeling

Bestuursreglement
PrintPagina printen