Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Hier bent u:

Jaarverslagen en documenten

ANBI/RSIN nummer: 8084.48.456

Over onderwijsbeleid gesproken..

Via onderstaande links kunt u onze publicaties downloaden. De jaarverslagen (inclusief verantwoording WNT) geven een duidelijk beeld van de keuzes die we maken en hoe we voortdurend werken aan ons aanbod van kwaliteitsonderwijs in het noorden.


Jaarverslag incl. jaarrekening 2019 - Schoolbestuur Lauwers en Eems
Jaarverslag incl. jaarrekening 2019 - NBS De Sterren
Jaarverslag incl. jaarrekening 2020 - Schoolbestuur Lauwers en Eems
Jaarverslag incl. jaarrekening 2021 - Schoolbestuur Lauwers en Eems
Jaarverslag incl. jaarrekening 2022 - Schoolbestuur Lauwers en Eems


Statuten Schoolbestuur Lauwers en Eems

Klokkenluidersregeling

Bestuursreglement
PrintPagina printen