Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Hier bent u:

Werken bij Lauwers en Eems

Lauwers en Eems als werkgever
We verwachten van onze medewerkers dat ze zich blijven ontwikkelen en actief en bewust met hun eigen loopbaan bezig zijn. Wij ondersteunen dat onder andere door voortgangsgesprekken en het stimuleren van persoonlijke ontwikkelingsplannen, scholing en training. Daarbij erkennen wij ook de deskundigheid in onze eigen organisatie en werken we veel volgens het principe 'van en met elkaar leren'.

Wij volgen de CAO PO en de CAO VO. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.
Bij indiensttreding hanteren we in eerste instantie een tijdelijk dienstverband. Andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld detachering zijn bespreekbaar.
 
Uiteraard bieden onze scholen ook stagiaires de mogelijkheid om zich bij ons te ontwikkelen en stage te lopen. Zij kunnen rekenen op professionele begeleiding.

Solliciteren
Vacatures worden geplaatst op de eigen websites van het primair onderwijs en Het Hogeland College. Klik hiervoor op de tabbladen boven aan deze pagina.

Vacatures
Stichting Schoolbestuur Lauwers en Eems is het bevoegd gezag van 17 basisscholen en één school voor voortgezet onderwijs met drie vestigingen. We verzorgen het openbaar onderwijs in de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier. De basisscholen zijn voornamelijk gesitueerd in kleine kernen, waar kinderen van alle gezindten de desbetreffende openbare school bezoeken. De scholengroep kent als bestuursmodel het one tier model.
Het algemeen bestuur van Stichting Schoolbestuur Lauwers en Eems te Warffum is op zoek naar:

Twee toezichthoudende leden:
   *   één met deskundigheid op financieel-economisch gebied
   *   één met deskundigheid op onderwijskundig gebied

Als toezichthouder bent u onafhankelijk, onpartijdig en integer. U bent in staat om het gevoerde beleid op hoofdlijnen te toetsen. U kunt zich vinden in de missie, ambitie en doelen van de scholengroep.

Heeft u belangstelling? Klik hier voor meer informatie over het toezichthoudend lid met profiel financiën en klik hier voor de informatie over het toezichthoudend lid met profiel onderwijs. 
Reageren kan tot 6 juli 2020.
PrintPagina printen