Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Hier bent u:

Werken bij Lauwers en Eems

Lauwers en Eems als werkgever
We verwachten van onze medewerkers dat ze zich blijven ontwikkelen en actief en bewust met hun eigen loopbaan bezig zijn. Wij ondersteunen dat onder andere door voortgangsgesprekken en het stimuleren van persoonlijke ontwikkelingsplannen, scholing en training. Daarbij erkennen wij ook de deskundigheid in onze eigen organisatie en werken we veel volgens het principe 'van en met elkaar leren'.

Wij volgen de CAO PO en de CAO VO. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.
Bij indiensttreding hanteren we in eerste instantie een tijdelijk dienstverband. Andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld detachering zijn bespreekbaar.

Uiteraard bieden onze scholen ook stagiaires de mogelijkheid om zich bij ons te ontwikkelen en stage te lopen. Zij kunnen rekenen op professionele begeleiding.

Solliciteren
Vacatures worden geplaatst op de eigen websites van het primair onderwijs en Het Hogeland College. Klik hiervoor op de tabbladen boven aan deze pagina.PrintPagina printen