Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Hier bent u:

Bestuur & toezicht

Opheffing stichting Lauwers en Eems

 Schoolbestuur voor Primair en Voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems-Stichting is na de bestuurlijke fusie van het Primair Onderwijs-deel met VCPO-NG in de stichting Goud en de ontvlechting van het Voortgezet Onderwijs-deel, Het Hogeland College, voornemens om de stichting formeel op te heffen.

Bovengenoemde rechtspersoon is per 1 januari 2024 ontbonden door een besluit van het bestuur d.d.13 juli 2023.
De rekening en verantwoording en het plan van verdeling liggen ter inzage voor eenieder tot 22 december 2023 ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de rechtspersoon (Noorderstraat 13, 9989 AA  Warffum).
PrintPagina printen