Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Hier bent u:

Goed onderwijs, goed bestuur

Goed onderwijs, goed bestuur
Ons schoolbestuur is opgericht op 1 januari 2000 en heet officieel Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems. Om het makkelijker te maken, noemen we onszelf in de dagelijkse praktijk Schoolbestuur Lauwers en Eems.

Schoolbestuur en toezicht zijn bij ons functioneel gescheiden. We werken volgens
het one-tiermodel. Essentieel daarbij is dat de toeziende bestuursleden onafhankelijk van de directeur-bestuurder hun toezichthoudende functie uitoefenen. Met deze bestuurlijke structuur voldoet Lauwers en Eems aan de verplichting uit de wet 'Goed onderwijs, goed bestuur".

 
Het algemeen bestuur bestaat uit:

Het dagelijks bestuur
Directeur-bestuurder VO: mevrouw drs. A.A.M. (Agnes) Schaafsma    

Directeur-bestuurder PO: de heer drs. A. (Aris) Fickweiler, voorzitter

De toeziende bestuursleden
Mevrouw mr. M.D. (Marie-Désirée) van Herwijnen, voorzitter
De heer drs. H.G. (Harrie) Hoek
Mevrouw drs. E.M. (Esther) Rodenburg
Mevrouw J.J. (Jorinde) Kelder
De heer W.R. (Wim) Duursema RA

 
Vergaderingen van het algemeen bestuur
De vergaderingen zijn in principe openbaar. Indien u een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich hiervoor aanmelden via secretariaatpo@lauwerseneems.nl.

De volgende vergaderingen vinden plaats op:
-  Woensdag 22 januari 2020, aanvang 18:00 uur
-  Woensdag 04 maart 2020, aanvang  18:00 uur, deze vergadering vindt plaats bij
   CMO Stamm, Laan Corpus Den Hoorn 100-2, 9728 JR te Groningen

-  Geannuleerd:  Dinsdag 17 maart 2020 (i.v.m. coronavirus)
Geannuleerd: Dinsdag 14 april 2020 (i.v.m. coronavirus)
Geannuleerd: Woensdag 27 mei 2020 (i.v.m. coronavirus)
-  Dinsdag 23 juni is verplaatst naar donderdag 25 juni 2020, aanvang 18:00 uur
-  Woensdag 23 september 2020, aanvang 18:00 uur
Geannuleerd: Dinsdag 27 oktober 2020 (i.v.m. coronavirus)
-  Dinsdag 24 november 2020, aanvang 18:00 uur. Deze vergadering vindt plaats bij
    OBS De 9 Wieken, Het Hooge Heem 1, 9951 BT te Winsum.
-  
Geannuleerd: Woensdag 13 januari 2021 (i.v.m. coronavirus)

 
PrintPagina printen