Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Hier bent u:

Goed onderwijs, goed bestuur

Goed onderwijs, goed bestuur
Ons schoolbestuur is opgericht op 1 januari 2000 en heet officieel Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems. Om het makkelijker te maken, noemen we onszelf in de dagelijkse praktijk Schoolbestuur Lauwers en Eems.

Schoolbestuur en toezicht zijn bij ons functioneel gescheiden. We werken volgens
het one-tiermodel. Essentieel daarbij is dat de toeziende bestuursleden onafhankelijk van de directeur-bestuurder hun toezichthoudende functie uitoefenen. Met deze bestuurlijke structuur voldoet Lauwers en Eems aan de verplichting uit de wet 'Goed onderwijs, goed bestuur".

 
Het algemeen bestuur bestaat uit:

Het dagelijks bestuur
Directeur-bestuurder VO: mevrouw drs. A.A.M. (Agnes) Schaafsma    

Directeur-bestuurder PO: de heer drs. A. (Aris) Fickweiler, voorzitter

De toeziende bestuursleden
Mevrouw mr. M.D.F.H. (Marie-Désirée) van Herwijnen, voorzitter
De heer drs. H.G. (Harrie) Hoek
Mevrouw drs. H. (Henriëtte) Krüger
Mevrouw J.J. (Jorinde) Kelder
Mevrouw M. (Marjon) Westerbeek

 
Vergaderingen van het algemeen bestuur
De vergaderingen zijn in principe openbaar. Indien u een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich hiervoor aanmelden via secretariaatpo@lauwerseneems.nl.

De volgende vergaderingen vinden plaats op:
Woensdag 17 februari 2021, aanvang 18:00 uur  (Geannuleerd i.v.m. het coronavirus)
-  Dinsdag 16 maart 2021, aanvang 18:00 uur  (Geannuleerd i.v.m. het coronavirus)
-  Donderdag 15 april 2021, aanvang 20:00 uur(Geannuleerd i.v.m. het coronavirus)
-  Woensdag 26 mei 2021, aanvang 19:00 uur
-  Donderdag 24 juni 2021, aanvang 19:30 uur 
-  Donderdag 30 september 2021, aanvang 18:00 uur
-  Donderdag 28 oktober 2021, aanvang 18:30 uur
-  Dinsdag 30 november 2021, aanvang 18:30 uur


 
PrintPagina printen