Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Hier bent u:

Goed onderwijs, goed bestuur

Goed onderwijs, goed bestuur
Ons schoolbestuur is opgericht op 1 januari 2000 en heet officieel Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems. Om het makkelijker te maken, noemen we onszelf in de dagelijkse praktijk Schoolbestuur Lauwers en Eems.

Schoolbestuur en toezicht zijn bij ons functioneel gescheiden. We werken volgens
het one-tiermodel. Essentieel daarbij is dat de toeziende bestuursleden onafhankelijk van de directeur-bestuurder hun toezichthoudende functie uitoefenen. Met deze bestuurlijke structuur voldoet Lauwers en Eems aan de verplichting uit de wet 'Goed onderwijs, goed bestuur".

 
Het algemeen bestuur bestaat uit:

Het dagelijks bestuur
Directeur-bestuurder VO: mevrouw drs. A.A.M. (Agnes) Schaafsma    

Directeur-bestuurder PO: de heer drs. A. (Aris) Fickweiler, voorzitter

De toeziende bestuursleden
Mevrouw mr. M.D.F.H. (Marie-Désirée) van Herwijnen, voorzitter
De heer P. Ritzema (Peter)
Mevrouw drs. H. (Henriëtte) Krüger
Mevrouw M. (Marjon) Westerbeek

 
Vergaderingen van het algemeen bestuur
De vergaderingen zijn in principe openbaar. Indien u een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich hiervoor aanmelden via secretariaatbestuurlenE@lauwerseneems.nl.

De volgende vergaderingen vinden plaats op:
-  Donderdag 13 januari 2022, aanvang 20.45 uur.

 
PrintPagina printen