Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Hier bent u:

Goed onderwijs, goed bestuur

Goed onderwijs, goed bestuur
Ons schoolbestuur is opgericht op 1 januari 2000 en heet officieel Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems. Om het makkelijker te maken, noemen we onszelf in de dagelijkse praktijk Schoolbestuur Lauwers en Eems.

Schoolbestuur en toezicht zijn bij ons functioneel gescheiden. We werken volgens
het one-tiermodel. Essentieel daarbij is dat de toeziende bestuursleden onafhankelijk van de directeur-bestuurder hun toezichthoudende functie uitoefenen. Met deze bestuurlijke structuur voldoet Lauwers en Eems aan de verplichting uit de wet 'Goed onderwijs, goed bestuur".


Het algemeen bestuur bestaat uit:

Het dagelijks bestuur
Directeur-bestuurder VO: mevrouw drs. A.A.M. (Agnes) Schaafsma

Directeur-bestuurder PO: de heer drs. A. (Aris) Fickweiler, voorzitter

De toeziende bestuursleden
De heer drs. H.G. (Harrie) Hoek, voorzitter
Mevrouw drs. E.M. (Esther) Rodenburg
Mevrouw J.J. (Jorinde) Kelder
Mevrouw M.D. (Marie-Dsire) van Herwijnen
De heer W.R. (Wim) Duursema RA


Vergaderingen van het algemeen bestuur
De vergaderingen zijn in principe openbaar. Indien u een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich hiervoor aanmelden via secretariaatpo@lauwerseneems.nl.

De volgende vergaderingen vinden plaats op:
- donderdag 18 oktober 2018, aanvang 19.00 uur
- dinsdag 27 november 2018, aanvang 19.00 uur
- dinsdag 12 februari 2019, aanvang 18.00 uur
- woensdag 13 maart 2019, aanvang 18.00 uur
- woensdag 17 april 2019, aanvang 18.00 uur
- dinsdag 14 mei 2019, aanvang 18.00 uur (vervalt)
- dinsdag 25 juni 2019 aanvang 18.00 uur
- dinsdag 24 september 2019, aanvang 18.00 uur
- donderdag 17 oktober 2019, aanvang 18.00 uur (vervalt)
- woensdag 27 november 2019, aanvang 18.00 uur
PrintPagina printen