Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Hier bent u:

Vacature nieuw te werven toeziend bestuurslid (PO en VO)

                                                                  

 


Stichting Schoolbestuur Lauwers en Eems is het bevoegd gezag van 15 basisscholen en één school voor voortgezet onderwijs met drie vestigingen. We verzorgen het openbaar onderwijs in de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier. De basisscholen zijn voornamelijk gesitueerd in kleine kernen, waar kinderen van alle gezindten de desbetreffende openbare school bezoeken. 

De scholengroep kent als bestuursmodel het one tier model.

Het algemeen bestuur van Stichting Schoolbestuur Lauwers en Eems te Warffum is op zoek naar een:

 
Toezichthoudend bestuurslid (Profiel regionaal-overheid)

 
Wij zoeken een toezichthouder, met een gedegen relevant regionaal netwerk in de regio het Hogeland en Eemsdelta, die nu en in de toekomst van meerwaarde is voor kwalitatief goed onderwijs. 
 
U heeft een visie op en betrokkenheid bij het PO- en VO-onderwijs. U heeft kennis van en binding met de regio Noord-Groningen. Daarnaast heeft u bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving met het vermogen om te verbinden.   

Belangstelling?

Reageren kan tot 12 september 2021 en de eerste gesprekken vinden plaats op 5 en 6 oktober (18.00 - 22.00).

Voor vragen kunt u contact opnemen met Henny Schuiring via 06 15 38 66 65. U kunt uw belangstelling kenbaar maken door uw brief met CV te sturen naar secretariaatbestuurlene@lauwerseneems.nl.


Een uitgebreide profielschets en contactgegevens vindt u hier. 
PrintPagina printen