Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Kwaliteitsonderwijs
in het noorden
Hier bent u:

Vacatures bestuur

Vacatures

Stichting Schoolbestuur Lauwers en Eems is het bevoegd gezag van 17 basisscholen en één school voor voortgezet onderwijs met drie vestigingen. We verzorgen het openbaar onderwijs in de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier. De basisscholen zijn voornamelijk gesitueerd in kleine kernen, waar kinderen van alle gezindten de desbetreffende openbare school bezoeken. De scholengroep kent als bestuursmodel het one tier model.
Het algemeen bestuur van Stichting Schoolbestuur Lauwers en Eems te Warffum is op zoek naar:

Twee toezichthoudende leden:

   *   één met deskundigheid op financieel-economisch gebied
   *   één met deskundigheid op onderwijskundig gebied


Als toezichthouder bent u onafhankelijk, onpartijdig en integer. U bent in staat om het gevoerde beleid op hoofdlijnen te toetsen. U kunt zich vinden in de missie, ambitie en doelen van de scholengroep.

Heeft u belangstelling? Klik hier voor meer informatie over het toezichthoudend lid met profiel financiën en klik hier voor de informatie over het toezichthoudend lid met profiel onderwijs. 
Reageren kan tot 6 juli 2020.
PrintPagina printen